Menu Đóng

Top Boy (2011 – 2023) Anh Đại

Hai tay buôn ma túy lão làng trở lại đường phố London đầy khốc liệt, nhưng công cuộc theo đuổi tiền và quyền của họ bị đe dọa bởi một kẻ trẻ tuổi và tàn nhẫn hơn.

 1. Top Boy S01E01 Episode 1 1080p AMZN WEB DL DD2 0 H 264 Cinefeel_VietsubPlay on Kodi
 2. Top Boy S01E02 Episode 2 1080p AMZN WEB DL DD2 0 H 264 Cinefeel_VietsubPlay on Kodi
 3. Top Boy S01E03 Episode 3 1080p AMZN WEB DL DD2 0 H 264 Cinefeel_VietsubPlay on Kodi
 4. Top Boy S01E04 Episode 4 1080p AMZN WEB DL DD2 0 H 264 Cinefeel_VietsubPlay on Kodi
 5. Top Boy S02E01 1080p AMZN WEB DL DDP2 0 H 264 NTb_VietsubPlay on Kodi
 6. Top Boy S02E02 1080p AMZN WEB DL DDP2 0 H 264 NTb_VietsubPlay on Kodi
 7. Top Boy S02E03 1080p AMZN WEB DL DDP2 0 H 264 NTb_VietsubPlay on Kodi
 8. Top Boy S02E04 1080p AMZN WEB DL DDP2 0 H 264 NTb_VietsubPlay on Kodi
 9. Top Boy S03E01 Bruk Up 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 10. Top Boy S03E02 Building Bridges 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 11. Top Boy S03E03 Big Flame 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 12. Top Boy S03E04 Bonfire Night 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 13. Top Boy S03E05 Smoke Gets in Your Hands 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 14. Top Boy S03E06 Press Gang 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 15. Top Boy S03E07 The Squeeze 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 16. Top Boy S03E08 Bad Eye 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 17. Top Boy S03E09 Everyones Got Family 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 18. Top Boy S03E10 You Dont Know Me 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 H72_VietsubPlay on Kodi
 19. Top Boy S04E01 Good Morals 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 20. Top Boy S04E02 How Do I Fix This 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 21. Top Boy S04E03 Likkle Favour 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 22. Top Boy S04E04 Fully Loaded Headache 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 23. Top Boy S04E05 15 Points 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 24. Top Boy S04E06 De Capa y Espada 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 25. Top Boy S04E07 We Ride Out for Family 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 26. Top Boy S04E08 Prove Yourself 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos x264 TEPESPlay on Kodi
 27. Top Boy S05E01 Step Back 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi
 28. Top Boy S05E02 The Tour 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi
 29. Top Boy S05E03 Birthday Party 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi
 30. Top Boy S05E04 The Food Is Killing Us 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi
 31. Top Boy S05E05 Has It Come To This 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi
 32. Top Boy S05E06 If We Are Not Monsters 1080p NF WEB DL DDP5 1 Atmos H 264 FLUXPlay on Kodi