Menu Đóng

Subtitle

Chọn file subtitle (srt, ass, zip) bạn muốn phát trên Kodi

Upload Subtitle